петък, 20 януари 2017 г.

Да бъдеш човек!

Това е клип за Кирил Славов.
Глухоням по рождение.

Мъж, който сам се е реализирал.
Мъж, получил шанс.
Поклон за работодателите и неговите колеги!!!


.